Portfolio | Tavan Teatrul Național București

Tavan Teatrul Național București


  • 27 Jul


  • sorina

Tema:

Firma în cadrul căreia lucram avea contract cu departamentul de arhitectură al proiectului de restaurare și modernizare TNB pentru realizarea structurii tavanului sălii mari.

Cum geometria particulară și cerințele tehnice specifice fiecărei specialități (arhitectură, acustică, HVAC, electrice, structură, foc) îngreunau stăpânirea tehnică a proiectului de structuri, a fost nevoie înainte de toate de o coordonare 3D a întregului ansamblu.

Output:

Aceasta machetă 3D a folosit la întelegerea tuturor punctelor nevralgice ale proiectului – intersecții problematice și scăpări inestetice. Am propus soluții pentru fiecare problemă discutandu-le, pe rand, cu toate specialitățile implicate.

A fost nevoie inclusiv de o reconstrucție a geometriei undelor astfel încât aceasta să respecte toate normele și principiile estetice indicate de către arhitecții șefi.

Deasupra undelor a fost nevoie de gândirea și proiectarea unui traseu tehnic pentru coordonarea și întreținerea aparatului acustic și cel al iluminării scenei și întregii săli.

M-am ocupat de predarea către structură a acestui proiect și acesta a servit drept schelet, baza, pentru o mai mare detaliere tehnică din partea tuturor specialităților.